Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu sözleşme, bir tarafta;

Satıcı: Feyyazojan Telefon: +1 603 600 3030E-posta: [email protected]

ve diğer tarafta;

Alıcı: [Alıcı Adı ve Soyadı] Adres: [Alıcı Adresi] Telefon: [Alıcı Telefon Numarası] E-posta: [Alıcı E-posta Adresi]

olarak anılacaktır.

2. KONU

Satıcı, Alıcı’ya aşağıda belirtilen mal ve/veya hizmetleri satmayı, Alıcı ise belirtilen bedel karşılığında satın almaya taahhüt etmektedir. Taraflar, işbu sözleşmenin elektronik ortamda akdedildiğini kabul ederler.

3. SİPARİŞ VE TESLİMAT

3.1. Alıcı, Feyyazojan internet sitesi üzerinden siparişini oluşturduktan sonra, ödemesini gerçekleştirecek ve ödeme onayı alındıktan sonra satın alma işlemi tamamlanmış olacaktır.

3.2. Satıcı, Alıcı’nın siparişini, ödemenin onaylandığı tarihi takip eden ürün açıklamasına göre Alıcı’ya teslim edecektir.

4. FİYAT VE ÖDEME

4.1. Satıcı, ürün veya hizmetin fiyatını ve ödeme koşullarını Feyyazojan internet sitesinde ilan eder. Alıcı, bu koşulları kabul ederek ödemeyi gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

4.2. Ödeme, Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Ödeme onaylandıktan sonra ürün/hizmet, Alıcı’ya gönderilecektir.

5. CAYMA HAKKI

Alıcı, satın aldığı ürün veya hizmeti teslim aldığı tarihten itibaren [14] gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi içinde yapılan iade talepleri, Satıcı tarafından değerlendirilerek iade işlemi gerçekleştirilecektir.

6. GARANTİ VE İADE

Satıcı, satılan ürün veya hizmetin ayıplı veya hatalı olması durumunda, Alıcı’nın hakları çerçevesinde gerekli düzeltmeleri yapmayı taahhüt eder. Ayıplı ürünlerde iade ve değişim hükümleri, Türk Borçlar Kanunu’na tabi olarak uygulanacaktır.

7. İLETİŞİM

Taraflar arasındaki iletişim, yukarıda belirtilen telefon, e-posta, ve adres bilgileri üzerinden gerçekleştirilecektir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul [veya yerleşim yerinizdeki] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SON HÜKÜMLER

Bu sözleşme, tarafların açık rızası olmadan üçüncü şahıslara devredilemez. Herhangi bir hükmünün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

10. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu sözleşme, taraflar arasında imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Satıcı: Feyyazojan

Alıcı: [Alıcı Adı ve Soyadı]