KVKK

FEYYAZOJAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) AYDINLATMA METNİ

Bu metin, Feyyazojan’ın kişisel verileri nasıl işlediğine dair bilgiler içermektedir ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

1. VERİ SORUMLUSU

1.1. Veri Sorumlusu: Feyyazojan Telefon: +1 603 600 3030 E-posta: [email protected]

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

2.1. Kişisel veriler, Feyyazojan tarafından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Sosyal medya hizmetleri sağlamaktadır.

İletişim kurmak ve müşteri hizmetleri sunmak.

Kampanya ve duyuruları iletmek.

İstatistiksel analiz ve pazarlama çalışmaları yapmak.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

3.1. Feyyazojan tarafından işlenen kişisel veri kategorileri şunlardır:

Ad, soyadı, iletişim bilgileri (telefon, e-posta).

Kullanıcı bilgileri (giriş bilgileri, tercihler).

İşlem verileri (satın alımlar, kullanım bilgileri).

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞEKLİ VE HUKUKİ SEBEBİ

4.1. Kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine dayanarak ve işleme faaliyetleriyle doğrudan ilişkilendirilmiş olan meşru menfaatlerimizi gerçekleştirmek adına toplanmakta ve işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE SAKLANMASI

5.1. Kişisel veriler, gerekli güvenlik önlemleri alınarak korunmaktadır. Veriler, yasal saklama sürelerine uygun olarak saklanmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

6.1. KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

Kişisel verilere erişim.

Kişisel verilerin düzeltilmesi.

Kişisel verilerin silinmesi.

Kişisel veri işleme faaliyetlerine itiraz etme.

Kişisel veri işleme faaliyetlerinin sınırlandırılması.

Kişisel verilerin taşınabilirliği.

6.2. Bu haklarınızı kullanmak için, Veri Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz.

7. İLETİŞİM

7.1. Kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili her türlü soru, şikayet veya başvurularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden yararlanabilirsiniz:

 Telefon: +1 603 600 3030 E-posta: [email protected]

8. DEĞİŞİKLİKLER

8.1. KVKK politikamızda zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Değişiklikleri sitemiz üzerinden duyuracağız.